Tjänster

Våra tjänster

Hos oss kan du få kostnadseffektiv hjälp med ditt rörsystem. Vi renoverar rörläggningar, både invändigt och rör i marken, vilket ökar rörens livslängd med över 50 år. Se nedan vad vi erbjuder.


Komplett installation

Vi gör allt arbete med installationen och du behöver inte kontakta ytterligare hantverkare.
Vi tar hand om allt från golvbrunn till handfat till kompletta rörsystem inklusive stammar med flexibla foderrör.

Kamerainspektion

Vi kommer ut till dig och filmar för att identifiera eventuella risker i din nuvarande rörkonstruktion.
Efter genomförd kontroll avslutar vi med en rapport på åtgärdsförslag och dokumenterar med film.

Spolning

Vi utför även underhållsspolning vid behov.