Vi har bytt namn från CPS-relining till BK-relining

Om oss

Med över 25 års erfarenhet vet vi vilka lösningar som är lämpliga och möjliga.

Vi utgår från Eksjö men är rikstäckande i Sverige. Vi har under åren mestadels utfört arbete i Smålandsregionen, samt Mälardalen/Västermanland. Våra kunder är främst fastighetsbolag och bostadsrättsföreningar, men även privata kunder börjar se fördelarna med avloppsrenovering med foderrör.

Kontakta oss så berättar vi mer och ger givetvis referenser till bolag vi arbetar med.

Därför ska du välja relining med flexibla foderrör

  • Livslängd på minst 50 år
  • Materialet är RISE CR 072 certifierat
  • Minimal störning
  • Kostnadseffektivt
  • Snabbt

Renovera ditt avlopp med flexibla foderrör

Relining är ett samlingsbegrepp för invändig renovering av rör. Vid traditionellt stambyte är fastigheten oftast obeboelig under renoveringstiden. Med vår metod kan hyresgästen bo kvar i lägenheten med minimal störning, vilket innebär att du sparar både tid och pengar.

Historiskt arbetade vi med invändig målning av rör. Under en övergångsperiod gjordes installationen enligt en hybridmetod, det vill säga delvis målning och delvis foderrör.

Sedan 2004 har vi helt gått över till att göra kompletta installationer med enbart foderrör i hela rörsystemet.

Vi erbjuder en smidig, funktionell och kostnadseffektiv lösning för såväl kommersiella bolag och förvaltare som privatkunder.

Nya rör i gamla!

Vi utför restaurering i hela ditt avloppssystem. Nya rör installeras i de gamla utan åverkan på tätskikt med mera.

Med nya rör tryggas en lång livslängd som inte är beroende av gamla rörs kvalitet.

Arbetet görs genom nyinstallation av foderrör från Fluvius.

> Så här går det till

Foderrör = strumpa. Det är en självbärande konstruktion av rör utan skarvar. Installationen motsvarar en nyinstallation och är alltså inte beroende av gamla rörs kvalitet.

Vi utför snabba och kostnadseffektiva totalrenoveringar av rörsystem, så kallad relining, Du kan även få hjälp med att rensa dina rör med hjälp av spolning/stamspolning.

Är du i behov att se över ditt rörsystem så kontakta oss. Vi kommer ut till dig och gör en kontroll, filmar och ger ett åtgärdsförslag – den enda hantverkaren du behöver kontakta.